Becikowe w Warszawie
Becikowe po zaświadczeniu od lekarza

Od 1 listopada 2009 będą obowiązywać nowe zasady przyznawania „becikowego” (jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
Prawo do tych świadczeń nabędą jedynie rodziny, w których matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu.
Przy ubieganiu się o te świadczenia wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do porodu. W przypadku nie złożenia takiego zaświadczenia wniosek nie będzie rozpatrzony.
Zmiany zasad ubiegania się o te świadczenia zostały wprowadzone Ustawą z dn. 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz innych ustaw w art.7 i art.18 (Dz.U. z 2008r., Nr 237, poz.1654).
Powyższe przepisy nie dotyczą osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka oraz osób, które złożą wnioski przed 1 listopada 2009r o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wnioskujących m.in. o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
Szczegółowych informacji udzielają Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy (w załączeniu adresy i telefony).

2009-03-11, Wydział Prasowy

Adresy Urzędów Dzielnic m.st. WarszawyZapomoga z tytułu urodzenia się dziecka


Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy informuje,
że zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)


MATCE, OJCU LUB OPIEKUNOWI PRAWNEMU DZIECKA


przysługuje

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA,

wypłacana niezależnie od dochodówWysokość zapomogi wynosi 1.000 zł na jedno dziecko.

Wnioski o zapomogę:

 • należy składać w ośrodkach pomocy społecznej w terminie do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
 • przyjmowane są od 9 lutego 2006 r.
 • złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka oraz przedstawić dowód tożsamości osoby wnioskującej. Zapomoga zostanie przekazana na konto Wnioskodawcy lub wysłana przekazem pocztowym.

2006-02-05, Biuro Promocji i Rozwoju MiastaJednostki pomocy społecznej w Warszawie
Ośrodki pomocy społecznej2006-02-05, Biuro Polityki SpołecznejGdzie pod Warszawą udać się po "becikowe"

Adresy podwarszawskich ośrodków pomocy społecznej:

 • Piaseczno, ul. Fabryczna 2, tel. 716 72 20.
 • Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, tel. 717 53 69
 • Otwock, ul. Sosnowa 4, tel. 779 36 92 wew. 21.
 • Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, tel. 779 00 29.
 • Sulejówek, ul. Świętochowskiego 4, 783 94 82
 • Wołomin, ul. Armii Krajowej 34, 787 27 01 wew.23.
 • Marki, ul. Leopolda Lisa Kuli 3, tel. 771 30 23
 • Legionowo, ul. 3 Maja 28, tel. 774 08 66 wew. 116.
 • Pruszków, ul. Helenowska 3A, tel.: 728 11 81 (prosić o połączenie z działem świadczeń rodzinnych)
 • Piastów, al. Tysiąclecia 3, tel. 723 11 70

  Jeśli jeden z rodziców lub rodzice są zameldowani w innej gminie, to należy dostarczyć zaświadczenie, że w innych placówkach nie składał/składali wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.


  powrót

 •  

  Imieniny:

  dziś: Adeli Klemensa
  jutro: Flory Emmy

  Wyszukaj w serwisie