Żoliborz
Dzielnica położona w północno-zachodniej części miasta, na lewym brzegu Wisły, obejmuje obszar 8,3 km2, co stanowi 1,7% powierzchni stolicy, zamieszkały przez ponad 51 tys. ludzi. Żoliborz ze swymi wspaniałymi warunkami środowiskowymi ma charakter mieszkanowo-rekreacyjny. Znaczną część dzielnicy stanowią tereny zielone, które tworzą jej unikalny obraz odróżniający Żoliborz od innych dzielnic.

Przez teren dzielnicy przebiegają dwie główne arterie komunikacyjne tj. Trasa Armii Krajowej łącząca wschodnią i zachodnią część miasta i Wisłostrada łącząca północ z południem. Żoliborz może się szczycić swą przeszłością i teraźniejszością. Tu powstał Instytut Agronomiczny w 1820r., jedna z pierwszych w Europie uczelni rolniczych.

To na Żoliborzu znajduje się sanktuarium św. Stanisława Kostki, to tu powstała spółdzielnia-legenda - Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa i tu stoczono pierwszy bój Powstania Warszawskiego.

 www.zoliborz.org.pl


Historia Żoliborza

Dzielnica Żoliborz jest jedną z osiemnastu dzielnic m.st. Warszawy. Położona w północno-zachodniej części miasta, na lewym brzegu Wisły, obejmuje obszar 8,3 km2, co stanowi 1,7% powierzchni stolicy, zamieszkały przez ponad 51 tys. ludzi. Przez teren Dzielnicy przebiegają dwie główne arterie komunikacyjne tj. Trasa Armii Krajowej łącząca wschodnią i zachodnią część miasta i Wisłostrada łącząca północ z południem. Układ komunikacyjny stanowi 11,53 km dróg krajowych, 147,98 km wojewódzkich i 30,72 lokalnych.
Park Kępa Potocka - Starorzecze Wisły Północną flankę Żoliborza stanowi pamiętający czasy Jana III Sobieskiego Park Kaskada i Trasa AK. Od strony południowej rozpościera się bastion Cytadeli. Od wschodu Wisła i Pas Nadwiślański - jeden z atutów rozwoju Dzielnicy. Powązki i kompleks terenów przemysłowych położone są po stronie zachodniej.
Na terenie Dzielnicy prowadzi działalność 6610 osób fizycznych.
Mieszkańcy Żoliborza korzystają z 680 punktów handlowych i usługowych w tym z kilkuhektarowego kompleksu targowisk w rejonie Hali Marymonckiej.
Żoliborz może się szczycić swą przeszłością i teraźniejszością. Tu powstał Instytut Agronomiczny w 1820r., jedna z pierwszych w Europie uczelni rolniczych.
To na Żoliborzu znajduje się sanktuarium św. Stanisława Kostki, to tu powstała spółdzielnia-legenda - Warszawska Spółdzielnia Mieszkanowa i tu stoczono pierwszy bój Powstania Warszawskiego.
Żoliborz ze swymi wspaniałymi warunkami środowiskowymi ma charakter mieszkanowo-rekreacyjny. Znaczną część Dzielnicy stanowią tereny zielone, które tworzą jej unikalny obraz odróżniający Żoliborz od innych dzielnic.
Na wizerunek ten mają wpływ: Park Kaskada, Kępa Potocka, Park im. St. Żeromskiego, Park "Sady Żoliborskie".

Opracowanie pochodzi ze strony Urzędu Dzielnicy.

powrót

 

Imieniny:

dziś: Jakuba Justyna
jutro: Erazma Marianny

Wyszukaj w serwisie