Rejestr Zastawów
Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych i Krajowego Rejestru Sądowego
04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 75 c
tel: 0-(prefix) 22 611-70-15, 0-(prefix) 22 611-70-16
fax: 0-(prefix) 22 611-70-39


Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
XVIII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów
02-315 Warszawa, ul.Barska 28/30
tel. (0-22) 570-51-09 fax (0-22) 570-51-09
Wydział obejmuje obszar właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych należących do okręgów w: Ostrołęce, Płocku, Warszawie

Rejestr Zastawów strona www
 

Imieniny:

dziś: Jakuba Justyna
jutro: Erazma Marianny

Wyszukaj w serwisie