Ważne telefony, adresy

Alarmowe


Ostry dyżur

Nocna pomoc, Nocny Falck

Pogotowie ratunkowe

Pierwsza pomoc (przedmedyczna) - poradniki

Zakłady opieki zdrowotnej

Przychodnie

Szpitale, Warszawskie centra medyczne

Apteki, Apteki Dyżurne

Profilaktyka i promocja zdrowia

Biuro polityki zdrowotnej: Lekarz miasta, Zdrowa Warszawa

Sanepid - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Całodobowy telefon kontaktowy Dyżurnego Inspektora Sanitarnego województwa mazowieckiego : 0-502-171-171

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie - Potrzebna krew

MONAR - Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii

Okno życia

Mazowieckie hospicja


Komunikacja miejska, Infrastruktura komunikacyjna w W-wie (SISKOM)

Taxi

Polskie Koleje Państwowe - PKP
Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - PPKS

Polskie Linie Lotnicze LOT | Tanie linie

Polski Związek Motorowy (PZMot) Pomoc Drogowa


Służby miejskie,
Banki, Kurierzy, Poczta


Telefon zaufania, Zespół ds. pomocy ofiarom przestępstw
Porada przez Internet - Poradnia będzie oferować wsparcie doświadczonych doradców, konsultacje psychologiczne, socjalne i prawne oraz grupę wsparcia w sprawach związanych z uzależnieniami, problemami psychologicznymi, przemocą

Prokuatura, Przewodnik po sądach, Krajowy Rejestr Karny (KRK), Rejestr zastawów, Księgi wieczyste, Skargi

Oświata, Ambasady

Kościoły, Cmentarze Komunalne

Multimedia, Książki telefoniczne

Lecznice weterynaryjne, Nasze zwierzaki, Straż dla zwierząt

Urzędy centralne (... NFZ, ZUS, IPN ...)

Urzędy Miejskie - Paszporty

Inne (różne) telefony informacyjne


Inne:

Zmarli warszawiacy w internecie

 

Imieniny:

dziś: Jakuba Justyna
jutro: Erazma Marianny

Wyszukaj w serwisie