Dzielnice Warszawy

Mapa Dzielnic - Zobacz powiększenie
powiększ
Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic, które zachowując swój własny charakter składają się na obraz całego miasta. Dzielnice to: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.

Bemowo obejmuje tereny tak zwanego zachodniego pasma byłej dzielnicy-gminy Wola, które zostały przyłączone do Warszawy dopiero w roku 1951. Do niedawna rolnicze, mające dobrą ziemię i od stu mniej więcej lat stanowiące zaplecze ogrodnicze Warszawy >> więcej

Białołęka zajmuje powierzchnię 74 km2 w północnej części Warszawy. Położona jest przy trasach wylotowych na Białystok, Gdańsk, Ostrołękę, Suwałki i nad Zalew Zegrzyński. Dzielnica graniczy z Rezerwatem Łęgi Czarnej Strugi. W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój dzielnicy związany głównie z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego >> więcej

Dzielnica Bielany położona jest w północnej części Warszawy, na lewobrzeżnych tarasach Wisły. Jest jedną z najładniejszych i najbardziej zielonych dzielnic warszawskich >> więcej

Mokotów jest dzielnicą w głównej mierze mieszkaniową. Swoje miejsce znalazły tutaj także ambasady, rezydencje, przedstawicielstwa zagraniczne, firmy o ustalonej renomie, urzędy państwowe oraz radio i telewizja >> więcej

Ochota zajmuje powierzchnię 972 ha, z czego prawie 200 hektarów to tereny zielone. Mieszka tutaj prawie 90 tysięcy osób, a co piąty mieszkaniec Ochoty ma nie więcej niż 15 lat >> więcej

Praga Południe jest dzielnicą zieleni. Podmiejski i w głównej mierze rolniczy charakter dzielnicy sprawiły, że brak jest tu w zasadzie budowli starszych niż z początku XX wieku. Prawdziwą perełkę stanowi Saska Kępa z charakterystyczną dla lat 20. i 30. zabudową rezydencyjną >> więcej

Praga Północ jako jedna z nielicznych dzielnic Warszawy zachowała swój naturalny historyczny rodowód >> więcej

Tak, jak w większości pozostałych dzielnic sąsiadujących ze Śródmieściem, w Rembertowie znajduje się sporo wolnych przestrzeni i terenów leśnych, które otaczają dzielnicę praktycznie ze wszystkich stron. Mała gęstość zaludnienia i rzadka zabudowa stwarza możliwości rozwoju obszarów pod budownictwo niskie i rekreacyjno-sportowe >> więcej

Śródmieście to dzielnica nazywana sercem Warszawy, to tutaj mieści się większość urzędów centralnych i samorządowych. Śródmieście jest również centrum kulturalno-rekreacyjnym stolicy, z największą ilością muzeów, galerii, teatrów i kin. Odbywają się tu imprezy kulturalne i sportowe o znaczeniu lokalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym >> więcej

Dzielnica Targówek położona jest na prawym brzegu Wisły. Zajmuje tereny o powierzchni 2437 ha, tj.5 procent powierzchni całej Warszawy >> więcej

Ursus jest jedną z najmniejszych warszawskich dzielnic, zajmuje powierzchnię 9 kilometrów kwadratowych. Położona jest w zachodniej części stolicy, w odległości 9 km od centrum miasta. Sąsiaduje z dzielnicami Warszawy: Włochami i Bemowem oraz podwarszawskimi gminami: Ożarowem Mazowieckim, Piastowem i Michałowicami >> więcej

Dzielnica Ursynów położona jest prawie w całości na Równinie Warszawskiej, wyniesionej 20-30 m powyżej lustra wody w Wiśle i obejmuje południowe rejony Warszawy. Ursynów graniczy od północy z Mokotowem, od zachodu z Włochami, od płd.-zachodu z gminami Raszyn i Lesznowola, od południa z gminami Lesznowola, Piaseczno i Konstancin-Jeziorna >> więcej

Obszar dzielnicy Wawer liczy 7971 ha, przy czym 34,8% jej powierzchni to lasy, tak więc jest to dzielnica zielona o znanych walorach klimatycznych i tradycji uzdrowiskowej. Słynna z przyrodniczego bogactwa lasów tworzących Mazowiecki Park Krajobrazowy w sąsiedztwie którego planuje się inwestycje nieuciążliwe dla środowiska, takie jak: ośrodki sportu i rekreacji, małe pensjonaty oraz ośrodki usług medycznych >> więcej

Wesoła to najmłodsza dzielnica Warszawy, przyłączona do miasta 27 października 2002 r. Zatopiona w zieleni drzew Wesoła tworzy zdrowy i przyjazny człowiekowi klimat. Ponad 60% jej powierzchni pokryta jest lasami, głównie sosnowymi >> więcej

Wilanów to dzielnica przyjazna dla inwestorów i gości. Wielkie niezagospodarowane tereny, piękne okolice, miasto i ogród zarazem - wszystko to tworzy unikalny klimat dzielnicy >> więcej

Dzielnica Włochy położona jest na obrzeżach stolicy na tyle daleko, żeby nie docierał tu zgiełk centrum, i jednocześnie tak, blisko, że komunikacja ze śródmieściem nie stanowi problemu >> więcej

Wola, to dzielnica wypełniona po brzegi historią. Spotyka się ją niemal na każdym kroku; przypominają o niej pomniki, cmentarze, ulice oraz miejsca owiane legendą. Tutaj, u zbiegu obecnych ulic Elekcyjnej, Obozowej i Okopowej, mniej więcej przed 400 laty odbywały się wolne elekcje, na których szlachta wybierała kolejnych królów polskich >> więcej

Żoliborz ze swymi wspaniałymi warunkami środowiskowymi ma charakter mieszkanowo-rekreacyjny. Znaczną część dzielnicy stanowią tereny zielone, które tworzą jej unikalny obraz odróżniający Żoliborz od innych dzielnic więcej

(Opracowanie pochodzi ze stron Urzędu Miasta i Dzielnic)

Zobacz co słychać w dzielnicach:


 

Imieniny:

dziś: Blazeja Oskara
jutro: Andrzeja Jozefa Tytusa

Wyszukaj w serwisie