Pogotowie Ratunkowe

Centrum Powiadamiania Ratunkowego
telefon 999 lub 112

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Centrala
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22

Kancelaria: tel. 022 52 51 405, fax. 022 52 51 380
strona www • BEMOWO - ul. Kartezjusza 3, tel. 022 525 13 09
 • BIAŁOŁĘKA - ul. Marywilska 44, tel. 022 525 13 10
 • BILANY - ul. Wrzeciono 41, tel. 022 525 13 04
 • MOKOTÓW - ul. Puławska 120, tel. 022 525 13 03
 • OCHOTA - ul. Joteyki 9, tel. 022 525 13 06
 • PRAGA POŁUDNIE - ul. Grenadierów 34, tel. 022 525 13 01
 • PRAGA PÓŁNOC - ul. Skoczylasa 9, tel. 022 525 13 05
 • TARGÓWEK - ul. Łojewska 6, tel. 022 525 13 11
 • URSUS - ul. Sosnkowskiego 18, tel. 022 525 13 08
 • URSYNÓW - ul. Jastrzębowskiego 26, tel. 022 525 13 07
 • WOLA - ul. Kasprzaka 17, tel. 022 525 13 02
 • ŻOLIBORZ - ul. Wrzeciono 41, tel. 022 525 13 04
 • OKOLICE WARSZAWY - MIĘDZYLESIE - (CZD) ul. Dzieci Polskich 20, tel. 022 525 13 12 • Całodobowa linia informacyjna tel. 197 90 - informacja o wypadkach i o tym, do których szpitali przewieziono ofiary

  Nocna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
  tel. 022 52 51 206
  - Nocna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska – oznacza, że kiedy po godzinie 18, w soboty , niedziele i święta zachorujemy i nie będziemy mogli przyjść do pełniącej dyżur przychodni, możemy zatelefonować i poprosić o przyjazd lekarza lub pielęgniarki do domu. Pielęgniarska opieka wyjazdowa zapewnia ciągłość pielęgnacyjnych i pielęgniarskich zabiegów leczniczych np. zastrzyki, zmiana opatrunków itp.

  Jak wzywać pogotowie ratunkowe? - szczegóły wezwania pomocy >>>

  Pozostałe usługi medyczne i techniczne, zabezpieczanie imprez masowych, poradnie specjalistyczne, transport sanitarny: zobacz szczegóły w dziale USŁUGI

  Oddziały Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" SPZOZ w Warszawie

  1. Oddział „Śródmieście” – Pogotowie Ratunkowe
  00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
  1) Centrum Dyspozytorskie
  2) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  2.1) Zespół reanimacyjny R 1 - specjalistyczny
  2.2) Zespół reanimacyjny R 2 - specjalistyczny
  2.3) Zespół reanimacyjny R 3 - specjalistyczny
  2.4) Zespół reanimacyjny R 4 - specjalistyczny
  2.5) Zespół reanimacyjny R 5 - specjalistyczny
  2.6) Zespół wypadkowy W 6 - podstawowy
  2.7) Zespół wypadkowy W 7 - podstawowy
  2.8) Zespół wypadkowy W 8 - podstawowy
  2.9) Zespół wypadkowy W 9 - podstawowy
  2.10) Zespół reanimacyjno-transportowy RT
  3) Ambulatorium Chirurgiczne

  2. Oddział „Śródmieście”– Szpital,
  00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
  1) Izba Przyjęć
  2) Oddział Kardiologiczny z Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

  3. Oddział „Śródmieście”- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,
  00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
  1) Poradnie Specjalistyczne:
  1.1) Poradnia Kardiologiczna
  1.2) Poradnia Medycyny Pracy
  1.3) Poradnia Chirurgii Ogólnej
  1.4) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  1.5) Poradnia Dermatologiczna
  1.6) Poradnia Neurologiczna

  4. Oddział „Śródmieście” – Podstawowa Opieka Zdrowotna,
  00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
  1) Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
  2) Transport sanitarny

  5. Oddział „Śródmieście” – Dział Diagnostyki,
  00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
  1) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
  2) Pracownia diagnostyki obrazowej
  3) Pracownia diagnostyki nieinwazyjnej chorób serca:
  3.1) Pracownia EKG,
  3.2) Pracownia badań Echokardiograficznych,
  3.3) Pracownia rejestracji EKG metodą Holtera,
  3.4) Pracownia Testów Wysiłkowych,
  3.5) Pracownia 24-godzinnej rejestracji ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną,
  3.6) Pracownia Testów Pochyleniowych,
  3.7) Pracownia Stymulacji Przezprzełykowej Serca

  6. Oddział „Śródmieście” – Dział Farmacji Szpitalnej
  00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22

  7. Oddział „Śródmieście” – Szkoła Ratownictwa,
  00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22

  8. Oddział I Praga Południe,
  04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 34
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 11 - specjalistyczny
  1.2) Zespół reanimacyjny R 12 - specjalistyczny
  1.3) Zespół wypadkowy W 16 - podstawowy
  1.4) Zespół wypadkowy W 17 - podstawowy
  1.5) Zespół wypadkowy W 18 - podstawowy
  1.6) Zespół reanimacyjno-tansportowy RT
  2) Podstawowa Opieka Zdrowotna
  2.1) Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
  2.2) Transport sanitarny

  9. Oddział II Wola
  01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 21 - specjalistyczny
  1.2) Zespół reanimacyjny R 22 - specjalistyczny
  1.3) Zespół wypadkowy W 26 - podstawowy
  1.4) Zespół wypadkowy W 27 - podstawowy
  1.5) Zespół wypadkowy W 28 - podstawowy
  2) Podstawowa Opieka Zdrowotna
  2.1) Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
  2.2) Transport sanitarny

  10. Oddział III Mokotów
  02-620 Warszawa, ul. Puławska 120
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 31 - specjalistyczny
  1.2) Zespół reanimacyjny R 32 - specjalistyczny
  1.3) Zespół wypadkowy W 36 - podstawowy
  1.4) Zespół wypadkowy W 37 - podstawowy
  2) Podstawowa Opieka Zdrowotna
  2.1) Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
  2.2) Transport sanitarny

  11. Oddział III Mokotów - bis
  02-626 Warszawa, ul. Woronicza 19
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 33 - specjalistyczny
  2) Podstawowa Opieka Zdrowotna
  2.1) Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
  2.2) Transport sanitarny

  12. Oddział IV Żoliborz,
  01-963 Warszawa, ul. Wrzeciono 41
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 41 - specjalistyczny
  1.2) Zespół reanimacyjny R 42 - specjalistyczny
  1.3) Zespół wypadkowy W 46 - podstawowy
  1.4) Zespół wypadkowy W 47 - podstawowy
  2) Podstawowa Opieka Zdrowotna
  2.1) Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
  2.2) Transport sanitarny

  13. Oddział IV-bis Żoliborz
  01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 43 - specjalistyczny

  14. Oddział V Praga Północ
  03-737 Warszawa, ul. Brzeska 12
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 51 - specjalistyczny
  1.2) Zespół reanimacyjny R 52 - specjalistyczny
  1.3) Zespół reanimacyjny R 53 - specjalistyczny
  1.4) Zespół wypadkowy W 56 - podstawowy
  1.5) Zespół wypadkowy W 57 - podstawowy
  2) Podstawowa Opieka Zdrowotna
  2.1) Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska,
  2.2) Transport sanitarny

  15. Oddział VI Ochota
  02-308 Warszawa, ul. Joteyki 9
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 61 - specjalistyczny
  1.2) Zespół reanimacyjny R 62 - specjalistyczny
  1.3) Zespół wypadkowy W 66 - podstawowy
  1.4) Zespół wypadkowy W 67 - podstawowy
  2) Podstawowa Opieka Zdrowotna
  2.1) Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
  2.2) Transport sanitarny

  16. Oddział VI-bis Ochota,
  ul. Sportowa 1 A , 05-090 Raszyn
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 63 - specjalistyczny

  17. Oddział VII Ursynów
  02-786 Warszawa, ul. Jastrzębowskiego 22
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 71 - specjalistyczny
  1.2) Zespół wypadkowy W 76 - podstawowy
  1.3) Zespół wypadkowy W 77 - podstawowy

  18. Oddział VII-bis Wilanów
  02-786 Warszawa, ul. Morszyńska 33
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 72 -specjalistyczny

  19. Oddział VIII Ursus
  02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 18
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 81 - specjalistyczny
  1.2) Zespół wypadkowy W 86 - podstawowy
  2) Podstawowa Opieka Zdrowotna
  2.1) Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
  2.2) Transport sanitarny

  20. Oddział IX Bemowo
  01-480 Warszawa, ul. Kartezjusza 2
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 91 - specjalistyczny
  1.2) Zespół reanimacyjny R 92 - specjalistyczny
  1.3) Zespół wypadkowy W 96 - podstawowy
  1.4) Zespół neonatologiczny N

  21. Oddział X Białołęka
  03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 101 - specjalistyczny
  1.2) Zespół reanimacyjny R 102 - specjalistyczny
  1.3) Zespół wypadkowy W 106 - podstawowy

  22. Oddział XI Targówek
  03-392 Warszawa, ul. Łojewska 6
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 111 - specjalistyczny
  1.2) Zespół wypadkowy W 116 - podstawowy

  23. Oddział XII Międzylesie
  04-730 Warszawa, ul. Al. Dzieci Polskich 20
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 121 - specjalistyczny
  1.2) Zespół wypadkowy W 126 - podstawowy
  2) Podstawowa Opieka Zdrowotna
  2.1) Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
  2.2) Transport sanitarny

  24. Oddział XIII Marki
  05-270 Marki, ul. Klonowa 7
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego:
  1.1) Zespół reanimacyjny R 131 - specjalistyczny
  25. Oddział XIV Techniczno-Administracyjny
  02-626 Warszawa, ul. Woronicza 19
  1) Dział Techniczno-Administracyjny
  1.1) Dział Eksploatacji Pojazdów
  1.2) Stacja Kontroli Pojazdów
  1.3) Dział Napraw i Obsługi Samochodów
  1.4) Dział Łączności
  1.5) Dział Inwestycyjno-Remontowy
  1.6) Myjnia samochodowa
  1.7) Auto - Serwis
  2) Podstawowa Opieka Zdrowotna
  2.1) Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
  2.2) Transport sanitarny

  26. Oddział XV Wołomin
  05-200 Wołomin, ul. 1-go Maja 36
  1) Dział Eksploatacji i Napraw Pojazdów
  2) Transport sanitarny

  27. Oddział XVI Otwock
  05-400 Otwock, ul. Niemcewicza 2
  1) Dział Eksploatacji i Napraw Pojazdów
  2) Transport sanitarny

  Ostatnia aktualizacja: 2009-05-08

   

  Imieniny:

  dziś: Jakuba Justyna
  jutro: Erazma Marianny

  Wyszukaj w serwisie