Gdzie szukać sprawiedliwości
Sądowe adresy internetowe

 • Ministerstwo Sprawiedliwości: - www.ms.gov.pl
 • Sąd Najwyższy: - www.sn.pl
 • Sąd Okręgowy w Warszawie: - www.warszawa.so.gov.pl
 • Sąd Okręgowy Warszawa-Praga: - www.warszawapraga.so.gov.pl
 • Sąd Apelacyjny: - www.waw.sa.gov.pl
 • Trybunał Konstytucyjny: - www.trybunal.gov.pl
 • Wydział Ksiąg Wieczystych (część Sądu Rejonowego dla Mokotowa): - www.hipoteka.waw.pl
 • Naczelny Sąd Administracyjny: - www.nsa.gov.pl
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: - www.warszawa.wsa.gov.pl
 • Prokuratura Okręgowa: - www.prokuratura-okregowa.waw.pl
 • Prokuratura Apelacyjna: - www.pa.waw.pl


  Od nowego roku powstaje w stolicy pięć nowych sądów. Siedzib warszawska Temida ma aż dziesięć. Jak nie pogubić się, szukając sprawiedliwości? Pomoże w tym nasz przewodnik.
  Od 1 stycznia stołeczne sądy czeka rewolucja. Dwa stare sądy rejonowe - dla Pragi i dla m.st. Warszawy - zastąpić ma aż pięć nowych. Zaczną też działać sądy rejonowe dla Warszawy Pragi Południe i Warszawy Pragi Północ, które zajmą nowoczesny budynek przy ul. Terespolskiej 15a, tuż za Urzędem Dzielnicy Praga Południe. Właśnie kończy się przeprowadzka ludzi i akt z gmachu przy al. "Solidarności".
  Każda dzielnica ma swój sąd...
  W tym samym dniu zaczną też pracować trzy nowe sądy rejonowe po lewej stronie Wisły. Przy ul. Kocjana, na terenie byłych koszar jednostek nadwiślańskich na Bemowie, znajdą się sądy rejonowe dla Woli (obejmie również Bemowo) i Żoliborza, któremu będą podlegać Bielany oraz gminy Łomianki i Izabelin. Nowy, odchudzony Sąd dla m.st. Warszawy będzie teraz obsługiwał tylko Ochotę, Włochy i Ursus. Poza tym - jak do tej pory - tylko tu będą sądzone mniejszej rangi sprawy gospodarcze oraz rozpatrywane wnioski o upadłość firm z całej lewobrzeżnej stolicy oraz Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego (sprawy gospodarcze z Pragi trafią na Terespolską). Po reorganizacji każdy sąd rejonowy będzie miał również swój wydział pracy. - To realizacja idei, że każda dzielnica ma swój sąd. Nie będzie tylko sądu dla Ochoty, bo musimy zostawić starą nazwę - Sąd dla m.st. Warszawa, gdyż funkcjonuje ona w wielu ustawach. Tu także rozstrzygane są sprawy osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania - mówi wiceprezes Sądu dla m.st. Warszawy Piotr Zimmerman.
  Mieszkańcy Żoliborza i Woli już teraz załatwiają swoje sprawy na Kocjana. A Sąd dla m.st. Warszawy od roku urzęduje przy ul. Marszałkowskiej. Sędzia Zimmerman zapowiada, że mieszkańcy nie odczują zmian, bo poza praskimi sprawami gospodarczymi, które z Marszałkowskiej trafią na Terespolską, pozostali sędziowie ani sekretariaty się nie przenoszą. Za to od kilku tygodni perturbacje przeżywają ci, którzy mieli sprawy w Sądzie Rejonowym dla Pragi. Sekretariaty już przeniosły się na Terespolską. Sprawy będą tam rozstrzygane od 9 stycznia.
  ...ale często w innej dzielnicy
  Choć sądy rejonowe można nazwać dzielnicowymi, tylko trzy z siedmiu mają siedziby na "swoim" terytorium. Mokotowianie sądzą się na Woli, Żoliborzanie na Bemowie, mieszkańcy Białołęki na Grochowie. Stołeczne sądy rejonowe obsługują też kilka podstołecznych gmin, np. Piaseczno (sąd dla Mokotowa) czy Łomianki (sąd żoliborski). Jeszcze większy galimatias terytorialny panuje w wydziałach specjalistycznych. np. w sądach praskich powstaje tylko jeden wydział gospodarczy. A wszystkie sprawy o wykroczenia (w tzw. wydziałach grodzkich) po lewej stronie Wisły rozstrzygane są tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, czyli na ul. Kocjana 3.
  W najbliższym roku na mapie warszawskich sądów możliwe są już tylko drobne zmiany. Być może wydziały odwoławcze sądów okręgowych przeprowadzą się z ul. Chopina 1 w al. "Solidarności". Nie wiadomo, jak w obecną strukturę wpiszą się zapowiadane przez ministerstwo sądy 24-godzinne, mające sądzić sprawców wykroczeń i drobnych przestępstw przyłapanych na gorącym uczynku. Warszawskie sądy po podziałach mają nie tylko być bliżej ludzi, ale też szybciej rozpatrywać sprawy. Prezes Piotr Zimmerman liczy, że teraz Ministerstwo Sprawiedliwości zadba o zwiększenie liczby pracowników sekretariatów i asystentów sędziów.
  (GW Stołeczna - Bogdan Wróblewski)


  Przewodnik po sądach

  * Sąd Apelacyjny w Warszawie
  pl. Krasińskich 2/4/6
  Rozpatruje odwołania od wyroków sądów okręgowych w sprawach karnych, cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także lustracyjne (ul. Chopina 1) oraz dyscyplinarne sędziów.
  Tel. centrali - 0 22 530 87 00.

  * Sąd Okręgowy w Warszawie
  al. "Solidarności" 127
  Główna siedziba warszawskich sądów. Tu rozpatrywane są sprawy mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy oraz z rejonu Pruszkowa, Grodziska Maz.: cywilne, karne, rodzinne, z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rejestrowe.
  Tel.: centrali sądu - 0 22 620 03 71, informacja dla interesantów - 0 22 440 70 14.
  ul. Kredytowa 3
  Tu mieszczą się wydziały gospodarcze sądu okręgowego, wydział zajmujący się ochroną znaków towarowych oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Tel. - 0 22 826 94 64.
  ul. Chopina 1
  Tu są wydziały karne-odwoławcze (rozpatrują apelacje od wyroków sądów rejonowych w sprawach karnych, także praskich) oraz wydział lustracyjny sądu apelacyjnego.

  * Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia
  ul. Marszałkowska 82
  Główna siedziba sądu rejonowego obsługującego mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Rozpatrywane są tu sprawy karne, cywilne, rodzinne i nieletnich.
  Tel. centrali - 0 22 553 90 00 (uwaga centrala automatyczna!).
  ul. Kocjana 3 (budynek A)
  Tu jest wydział grodzki rozpatrujący sprawy o wykroczenia z terenu Śródmieścia.
  Tel. centrali - 0 22 328 00 00.
  Dojazd autobusami 310 lub 113.
  ul. Lipowa 2
  Tu sąd wynajmuje pomieszczenia dla VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
  Tel. - 0 22 828 43 98,
  Dojazd autobusami linii 185 (przystanek przy Wisłostradzie) lub 118 i 150 (przystanek Biblioteka Uniwersytecka).

  * Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  ul. Marszałkowska 82
  Rozpatrywane są tu sprawy karne, cywilne i rodzinne mieszkańców dzielnic Ochota, Ursus, Włochy. Rozstrzyga też sprawy gospodarcze i upadłościowe dla lewobrzeżnej Warszawy
  Tel. centrali - 0 22 553 90 00 (uwaga! centrala automatyczna).
  ul. Kocjana 3
  Tu jest wydział grodzki rozpatrujący sprawy o wykroczenia z Ochoty, Ursusa i Włoch.
  Tel. centrali - 0 22 328 00 00. ul. Barska 28/30 - Krajowy Rejestr Sądowy i Rejestr Zastawów
  Prowadzą rejestry przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji, także dłużników. Informację można uzyskać pod nr tel. 0 22 570 55 11 do 17, informacja o wypisach z rejestrów - 0 22 570 55 52 do 57.
  Dojazd autobusami linii: 150, 187, 410, 517, 523 (przystanek Hala Kopińska).

  * Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa
  ul. Ogrodowa 51a
  Rozpatrywane są tu sprawy karne, cywilne i rodzinne z Mokotowa, Ursynowa, Wilanowa, ale też z Piaseczna, Góry Kalwarii, Konstancina, Lesznowoli i Prażmowa.
  Tel. centrali - 0 22 654 10 50.
  ul. Kocjana 3
  Tak jak w przypadku innych sądów z lewobrzeżnej Warszawy tu mieści się wydział grodzki, w którym rozpatrywane są wykroczenia.
  Tel. centrali - 0 22 328 60 00.
  al. "Solidarności" 58 - hipoteka
  Do sądu mokotowskiego należą też wszystkie wydziały ksiąg wieczystych w Warszawie (także dla Pragi).
  Tel. 0 22 531 42 00, 0 22 531 44 99 (centrala).
  Informacja codziennie w godz. 8.30-14.30, w pon. do godz. 17.
  Księgi udostępniane są do wglądu w godz. 8.30-12.30.

  * Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli
  ul. Kocjana 3
  Tu rozpatrywane są sprawy z dzielnic Bemowo i Wola - karne, cywilne, rodzinne i wykroczeniowe. Tel. centrali - 0 22 328 60 00.

  * Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza
  ul. Kocjana 3
  Właściwy dla spraw karnych, cywilnych, rodzinnych i wykroczeniowych z Bielan i Żoliborza, ale też Izabelina oraz Łomianek.
  Tel. centrali -0 22 328 60 00.

  * Sąd Okręgowy Warszawa Praga
  al. "Solidarności" 127
  Obsługuje interesantów z prawobrzeżnej Warszawy oraz obszaru podlegającego sądom rejonowym w Legionowie, Nowym Dworze, Wołominie i Otwocku. Rozpatruje sprawy cywilne, karne, rodzinne, z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych, rejestrowe.
  Tel. centrali - 0 22 620 30 71, informacja dla interesantów - 0 22 440 70 14.
  Sprawy gospodarcze rozstrzygane są na ul. Kredytowej 3.

  * Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe
  ul. Terespolska 15a
  Powstaje 1 stycznia. Będzie rozstrzygał sprawy karne, cywilne, rodzinne oraz z zakresu prawa pracy dla dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła.
  Tel. centrali - 0 22 509 15 00.
  Dojazd tramwajami linii: 3, 6, 8, 21 lub autobusami 125 i 135.

  * Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ
  ul. Terespolska 15a
  Dla dzielnic Praga Północ, Białołęka, Targówek. Będzie rozstrzygał sprawy karne, cywilne, rodzinne oraz z zakresu prawa pracy, a także gospodarcze z całej Pragi.
  Tel. centrali - 0 22 509 15 00.

  Przyjęcia interesantów
  Warszawskie sądy przyjmują interesantów w pon. w godz. 8.30-17, od wt. do pt. w godz. 8.30-15.30 (wiceprezesi, przewodniczący wydziałów do godz. 13). Biura podawcze działają zwykle kwadrans krócej (w pon.) lub dłużej (do 15.45 w inne dni). Podobnie czynne są kasy.

  Sądy wojskowe i administracyjne
  Poza tzw. sądami powszechnymi w stolicy są jeszcze sądy wojskowe i administracyjne - niezwykle ważne dla warszawiaków, bo kontrolują decyzje urzędników i uchwały samorządu terytorialnego. Wojskowe w przyszłości mogą ulec likwidacji. Sądy administracyjne ulokowane są przy ul. Jasnej: w nowym gmachu jest wojewódzki sąd administracyjny, a w starej kamienicy - Naczelny Sąd Administracyjny. Pomiędzy nimi w najbliższym czasie ma stanąć nowoczesna siedziba NSA, który wynajmuje pokoje w komercyjnym biurowcu przy ul. Świętokrzyskiej. Właśnie wybrano w przetargu wykonawcę tej inwestycji.

  (GW Stołeczna - opr. Mariusz Jałoszewski, Bogdan Wróblewski 29-12-2005)

 •  

  Imieniny:

  dziś: Niny Celiny
  jutro: Albiny Zdzislawy

  Wyszukaj w serwisie