Szkoły średnie

Żłobki - Przedszkola - Szkoły podstawowe - Gimnazja - Szkoły średnie - UczelnieC Liceum Ogólnokształcące
ul. Kaleńska 3, tel. 022 810 34 13

CI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne im. Raoula Wallenberga
ul. Św. Bonifacego 10, tel. 022 642 98 44

CII Liceum Ogólnokształcące
ul. Bartnicza 2, tel. 022 811 18 20

CIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Żywnego 25, tel. 022 844 36 34

CIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Hirszfelda 11, tel. 022 643 57 56

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
ul. Fleminga 2, tel. 022 811 79 92

CVI Liceum Ogólnokształcące
ul. gen. Zajączka 7, tel. 022 839 12 23

CVII Liceum Ogólnokształcące
ul. Kasprzaka 19/21, tel. 022 632 02 11

CVIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Dzieci Warszawy 42, tel. 022 662 70 42

CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana
ul. Sobieskiego 68, tel. 022 842 47 92

CXI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Kisielewskiego
ul. Szczawnicka 1, tel. 022 810 54 23

CXII Liceum Ogólnokształcące im. Juliana Ursyna Niemcewicza
ul. Mandarynki 1, tel. 022 648 79 29

CXIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Odrowąża 75, tel. 022 811 01 13

CXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kilińskiego
ul. Felińskiego 13, tel. 022 839 00 41

CXIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Złota 58, tel. 022 620 11 41

CXV Liceum Ogólnokształcące
ul. Szanajcy 5, tel. 022 619 47 13

CXVI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kazimierzowska 60, tel. 022 849 62 18

CXVI Liceum Ogólnokształcące
ul. Bełska 1/3, tel. 022 848 54 53

CXVII Liceum Ogólnokształcące
ul. Pstrowskiego 3, tel. 022 834 71 89

CXVIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Młynarska 43/45, tel. 022 632 17 15

CXX Liceum Ogólnokształcące
ul. Namysłowska 1, tel. 022 619 43 67

CXXI Liceum Ogólnokształcące Specjalne
ul. Sobieskiego 1/9, tel. 022 321 35 00 w. 328

CXXII Liceum Ogólnokształcące
ul. Staffa 3/5, tel. 022 834 63 42

CXXIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne
ul. Trzech Krzyży 4/6, tel. 022 628 63 08

CXXIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Dzieci Polskich 20, tel. 022 815 33 58

CXXV Liceum Ogólnokształcące
ul. Chłodna 36/46, tel. 022 620 93 45

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
ul. Felińskiego 15, tel. 022 839 13 54

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Kordeckiego 54, tel. 022 610 35 98

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego
ul. Felińskiego 15, tel. 022 839 48 13

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego
ul. Myśliwiecka 6, tel. 022 628 21 09

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Noakowskiego 6, tel. 022 825 69 15

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
ul. Noakowskiego 6, tel. 022 825 69 15

III Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Sowińskiego
ul. Rogalińska 2, tel. 022 632 07 53

IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
ul. Saska 59, tel. 022 617 85 83

IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, tel. 022 628 05 45

L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosa
ul. Burdzińskiego 4, tel. 022 619 23 71

LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kadrowa 5/15, tel. 022 611 93 91

Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych Nr 12
ul. Chłodna 36/46, tel. 022 620 93 45

Liceum Handlowe dla Dorosłych Nr 3
ul. Chłodna 36/46, tel. 022 620 93 45

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Saska 78, tel. 022 617 33 74

Liceum Ogólnokształcące dla Niesłyszących
pl. Trzech Krzyży 4/6, tel. 022 628 63 08

Liceum Ogólnokształcące Zaoczne
ul. Grójecka 93, tel. 022 623 69 15

LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta
ul. Żeromskiego 81, tel. 022 834 72 01

LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
ul. Zuga 16, tel. 022 834 21 57

LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego
ul. Sosnkowskiego 10, tel. 022 622 64 12

LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztafa Kamila Baczyńskiego
ul. Górnośląska 31, tel. 022 628 96 06

LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego
ul. Tołstoja 2, tel. 022 835 95 58

LXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Rzymowskiego 36, tel. 022 647 01 16

LXII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Andersa
ul. Konwiktorska 5/7, tel. 022 831 67 53

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha
ul. Hirszfelda 11, tel. 022 643 10 77

LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S.J. Witkiewicza
ul. Elbląska 51, tel. 022 633 24 14

LXIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Urbanistów 3, tel. 022 823 30 99

LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema
ul. Marynarska 2/6, tel. 022 843 34 73

LXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Sandomierska 12, tel. 022 849 54 12

LXVII Liceum Ogólnokształcące (przy Wydz. Pedagog.)
ul. Mokotowska 16/20, tel. 022 629 70 63

LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
ul. Rakowiecka 23, tel. 022 849 45 12

LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego
ul. Dembowskiego 1, tel. 022 641 82 90

LXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Włościańska 35, tel. 022 663 30 38

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
ul. Grochowska 346/348, tel. 022 619 13 60

LXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Zawiszaków Proporca
ul. Promienista 12a, tel. 022 863 73 04

LXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Wóycickiego 1/3, tel. 022 834 97 89

LXXIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Irzykowskiego 1a, tel. 022 664 61 93

LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128, tel. 022 841 49 45

LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego
ul. Kowelska 1, tel. 022 619 30 83

LXXVII Liceum Ogólnokształcące
ul. Przyrynek 9, tel. 022 831 06 96

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej
ul. Anieli Krzywoń 3, tel. 022 664 40 49

LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa
ul. Wiśniowa 56, tel. 022 848 41 39

LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
ul. Świętojerska 9, tel. 022 831 81 55

LXXXII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Boya Żeleńskiego
ul. Kazimierzowska 60, tel. 022 849 62 18

LXXXIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Konopczyńskiego 4, tel. 022 826 43 80

LXXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Narwiku
ul. Gładka 16, tel. 022 846 17 46

LXXXIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Szczęśliwicka 56, tel. 022 822 32 52

LXXXV Liceum Ogólnokształcące
ul. Zorzy 17, tel. 022 613 35 76

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu
ul. Garbińskiego 1, tel. 022 836 48 38

LXXXVII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Leopolda Okulickiego
ul. Saska 78, tel. 022 617 33 74

LXXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Michała Konarskiego
ul. Okopowa 55a, tel. 022 838 78 32

Prywatne Policealne Studium Zawodowe
ul. Angorska 2, tel. 022 672 75 18

Szkoła Mistrzostwa Sportowego
ul. Wawelska 46, tel. 022 825 05 53

Technikum Elektroniczno Mechaniczne dla Dorosłych
ul. Marynarska 2/6, tel. 022 843 34 73

Technikum Samochodowe Nr 2 im. Czesława Orłowskiego
ul. Jana Pawła II 69, tel. 022 838 04 61

Technikum Architektoniczno Budowlane im. Stanisława Noakowskiego
ul. Przyrynek 9, tel. 022 831 06 96

Technikum Budowlane dla Dorosłych
ul. Górnośląska 31, tel. 022 628 96 06

Technikum Budowlane dla Dorosłych
ul. Rzymowskiego 38, tel. 022 843 66 81

Technikum Budowlane dla Dorosłych im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Sandomierska 12, tel. 022 849 54 12

Technikum Budowlane Nr 2 im. Bohdana Pniewskiego
ul. Młynarska 43/45, tel. 022 632 17 15

Technikum Budowlane Nr 5 im. prof. Stefana Bryły
ul. Ks. Janusza 45/47, tel. 022 836 17 71

Technikum Chemiczne Nr 3 im. prof. Józefa Zawadzkiego
ul. Saska 78, tel. 022 617 33 74

Technikum dla Dorosłych Nr 12
ul. Irzykowskiego 1a, tel. 022 664 61 93

Technikum Drogowe
ul. Szanajcy 5, tel. 022 619 47 13

Technikum Ekonomiczne Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Stawki 4, tel. 022 831 16 83

Technikum Ekonomiczne Nr 2
ul. Szczawnicka 1, tel. 022 810 54 23

Technikum Ekonomiczne Nr 3 im. Ludwika Krzywickiego
ul. Chłodna 36/46, tel. 022 620 93 45

Technikum Ekonomiczne Nr 4 im. Fryderyka Skarbka
ul. Zawiszy 13, tel. 022 632 73 27

Technikum Ekonomiczne Nr 5
ul. Żeromskiego 22/28, tel. 022 834 32 64

Technikum Ekonomiczne Nr 6
ul. Solipska 17/19, tel. 022 863 71 11

Technikum Ekonomiczne Nr 7 im. Stanisława Staszica
ul. Kolektorska 9/11, tel. 022 833 28 68

Technikum Ekonomiczne Nr 8
ul. Joliot Curie 13, tel. 022 844 66 63

Technikum Ekonomiczne Nr 9 im. Stanisława Herbsta
ul. Otwocka 3, tel. 022 619 76 37

Technikum Elektroniczne Nr 1
ul. Kasprzaka19/21 , tel. 022 632 02 11

Technikum Elektroniczne Nr 2 im. gen. Józefa Bema
ul. Marynarska 2/6, tel. 022 843 34 73

Technikum Elektroniczne Nr 3
ul. gen. Zajączka 7, tel. 022 839 12 23

Technikum Elektroniczne Zaoczne
ul. gen. Zajączka 7, tel. 022 839 12 23

Technikum Elektroniczno Mechaniczne
ul. Pstrowskiego 3, tel. 022 834 71 89

Technikum Elektryczne dla Dorosłych Nr 1
ul. Żywnego 25, tel. 022 844 36 34

Technikum Elektryczne Nr 2
ul. Sołtyka 8/10, tel. 022 632 78 04

Technikum Elektryczne Nr 2 im. Synów Pułku
ul. Żywnego 25, tel. 022 844 36 34

Technikum Elektryczne Nr 3
ul. Namysłowska 1, tel. 022 619 43 67

Technikum Elektryczne Nr 4
ul. Złota 58, tel. 022 620 11 41

Technikum Elektryczno Elektroniczne dla Dorosłych Nr 1
ul. Konopczyńskiego 4, tel. 022 826 43 80

Technikum Elektryczno Elektroniczne Nr 1
ul. Konopczyńskiego 4, tel. 022 826 43 80

Technikum Elektryczno Mechaniczne
ul. Odrowąża 75, tel. 022 811 01 13

Technikum Fototechniczne
ul. Spokojna 13, tel. 022 838 70 91

Technikum Fototechniczne dla Dorosłych
ul. Spokojna 13, tel. 022 838 70 91

Technikum Gastronomiczno Hotelarskie
ul. Poznańska 6/8, tel. 022 628 56 28

Technikum Gastronomiczno Hotelarskie Nr 2
ul. Majdańska 30/36, tel. 022 810 04 89

Technikum Geologiczne im. prof. dr Jana Samsonowicza
ul. Szanajcy 5, tel. 022 619 47 13

Technikum Geologiczno Geodezyjno Drogowe im. prof. dr Stanisława Kluźniaka
ul. Szanajcy 5, tel. 022 619 47 13

Technikum Handlowe Nr 1
ul. Ratuszowa 13, tel. 022 619 30 58

Technikum Hotelarskie
ul. Poznańska 6/8, tel. 022 628 56 28

Technikum Kolejowe dla Dorosłych
ul. Szczęśliwicka 56, tel. 022 822 32 52

Technikum Kolejowe dla Dorosłych
ul. Szczęśliwicka 56, tel. 022 822 32 52

Technikum Księgarskie
ul. Żeromskiego 81, tel. 022 834 72 01

Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego
Al. Stanów Zjednoczonych 24, tel. 022 617 77 60

Technikum Mechaniczne dla Dorosłych
ul. Okopowa 55a, tel. 022 838 78 32

Technikum Mechaniczne dla Dorosłych
ul. Mieszka I 7, tel. 022 619 16 69

Technikum Mechaniczne dla Dorosłych Nr 1
ul. Wiśniowa 56, tel. 022 848 41 39

Technikum Mechaniczne dla Dorosłych Nr 4
ul. Dzieci Warszawy 42, tel. 022 662 70 42

Technikum Mechaniczne Nr 1 Zaoczne
ul. Dzieci Warszawy 42, tel. 022 662 70 42

Technikum Mechaniczne Nr 5 im. Stefana Starzyńskiego
ul. Jagiellońska 61, tel. 022 811 28 68

Technikum Mechaniczne Nr 6
ul. Targowa 86, tel. 022 619 34 86

Technikum Mechaniczne Nr 7 im. Jana Kilińskiego
ul. Felińskiego 13, tel. 022 839 00 41

Technikum Mechaniczne Nr 8
ul. Dzieci Warszawy 42, tel. 022 662 70 42

Technikum Mechaniczne Nr 9 im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Sandomierska 12, tel. 022 849 54 12

Technikum Mechaniczno Elektryczne dla Dorosłych Nr 2 im. Jana Kilińskiego
ul. Felińskiego 13, tel. 022 839 00 41

Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Michała Konarskiego
ul. Okopowa 55a, tel. 022 838 78 32

Technikum Mechaniczno Elektryczne Nr 3 dla Dorosłych
ul. Gładka 16, tel. 022 846 17 46

Technikum Mechaniki Precyzyjnej
ul. Grochowska 346/348, tel. 022 619 13 60

Technikum Mechatroniczne Nr 1
ul. Wiśniowa 56, tel. 022 848 41 39

Technikum Nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego
ul. Górnośląska 31, tel. 022 628 96 06

Technikum Nr 10
ul. Szczęśliwicka 46, tel. 022 823 14 36

Technikum Nr 11
ul. Odrowąża 75, tel. 022 811 01 13

Technikum Nr 12
ul. Siennicka 15, tel. 022 810 79 61

Technikum Nr 2
ul. Rzymowskiego 38, tel. 022 843 66 81

Technikum Nr 4
ul. Mińska 1/5, tel. 022 619 56 44

Technikum Nr 6
ul. Targowa 86, tel. 022 619 34 86

Technikum Nr 7
ul. Szczęśliwicka 56, tel. 022 822 32 52

Technikum Nr 9 im. Bohaterów Narwiku
ul. Gładka 16, tel. 022 846 17 46

Technikum Ochrony Środowiska Nr 1
ul. Górnośląska 31, tel. 022 628 96 06

Technikum Odzieżowe im. Marii Bratkowskiej
ul. Kazimierzowska 60, tel. 022 849 62 18

Technikum Ogrodnicze
ul. Bełska 1/3, tel. 022 848 54 53

Technikum Poligraficzne
ul. Stawki 14, tel. 022 831 17 12

Technikum Poligraficzne dla Pracujących
ul. Stawki 14, tel. 022 831 17 12

Technikum Poligraficzne Zaoczne
ul. Stawki 14, tel. 022 831 17 12

Technikum Przemysłu Drzewnego dla Dorosłych
ul. Młynarska 43/45, tel. 022 632 17 15

Technikum Przemysłu Spożywczego Zaoczne
ul. Komorska 17/23, tel. 022 610 35 88

Technikum Samochodowe dla Dorosłych
ul. Jana Pawła II 69, tel. 022 838 04 61

Technikum Samochodowe dla Dorosłych
ul. Hoża 88, tel. 022 628 83 69

Technikum Samochodowe Nr 1 im. Romana Macieja Pijanowskiego
ul. Hoża 88, tel. 022 628 83 69

Technikum Samochodowe Nr 3
ul. Włościańska 35, tel. 022 663 30 38

Technikum Spożywcze
ul. Majdańska 30/36, tel. 022 810 04 89

Technikum Spożywczo Gastronomiczne
ul. Komorska 17/23, tel. 022 610 35 88

Technikum Zawodowe dla Dorosłych Nr 3
ul. Złota 58, tel. 022 620 11 41

Technikum Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne
ul. Rakowiecka 2d, tel. 022 849 55 08

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Poniatowskiego
ul. Nowolipie 8, tel. 022 831 48 04

VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana
ul. Wiktorska 30/32, tel. 022 844 13 68

VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
ul. Wawelska 46, tel. 022 825 05 53

VIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Felińskiego 15, tel. 022 839 13 54

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV
ul. Jagiellońska 38, tel. 022 619 27 45

X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
ul. Woronicza 8, tel. 022 844 03 77

XC Liceum Ogólnokształcące
ul. Sołtyka 8/10, tel. 022 632 78 04

XCI Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza
ul. Hoża 88, tel. 022 628 83 69

XCII Liceum Ogólnokształcące
ul. Ożarowska 71, tel. 022 836 40 62

XCIII Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Bryły
ul. Ks. Janusza 45/47, tel. 022 836 17 71

XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka
ul. Gwiaździsta 35, tel. 022 833 02 58

XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
ul. Umińskiego 12, tel. 022 671 99 27

XCVI Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej
ul. Stanów Zjednoczonych 24, tel. 022 617 77 60

XCVII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich
ul. Siennicka 15, tel. 022 810 79 61

XCVIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Rzymowskiego 38, tel. 022 843 66 81

XI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Jagiellońska 38, tel. 022 619 84 60

XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
ul. Królewska 19/21, tel. 022 828 63 15

XII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Irzykowskiego 1a, tel. 022 664 61 93

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
ul. Sienna 53, tel. 022 620 47 74

XIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Burdzińskiego 4, tel. 022 619 23 71

XIII Liceum Ogólnokształcące im. płk Leopolda Lisa Kuli
ul. Oszmiańska 23/25, tel. 022 679 38 62

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
ul. Nowowiejska 37a, tel. 022 825 15 21

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
ul. Zbaraska 1, tel. 022 810 38 29

XL Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
ul. Platynowa 1, tel. 022 620 99 68

XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
ul. Kiwerska 3, tel. 022 833 13 33

XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
ul. Madalińskiego 22, tel. 022 49 69 64

XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
ul. Gandhiego 13, tel. 022 844 00 85

XLIV Liceum Ogólnokształcące im. A. Dobiszewskiego
ul. Dolna 6, tel. 022 840 36 48

XLIX Liceum Ogólnokształcące im. Johanna Wolfganga Goethego
ul. Joliot Curie 14, tel. 022 844 13 21

XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
ul. Miła 26, tel. 022 838 35 32

XLVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego
ul. Żuromińska 4, tel. 022 811 02 63

XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Międzyborska 64/70, tel. 022 810 22 01

XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
ul. Szczęśliwicka 50/54, tel. 022 822 06 58

XV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Platynowa 1, tel. 022 620 99 68

XV Liceum Ogólnokształcące im. Narcyzy Żmichowskiej
ul. Klonowa 16, tel. 022 849 37 34

XVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Orląt Lwowskich
ul. Górnośląska 31, tel. 022 628 96 06

XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
ul. Ks. J. Popiełuszki 5, tel. 022 663 68 94

XVII Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Elektoralna 5/7, tel. 022 620 38 33

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30, tel. 022 827 89 49

XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
ul. Objazdowa 3, tel. 022 619 45 40

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
ul. Grójecka 93, tel. 022 822 21 02

XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Marti
ul. Staffa 111, tel. 022 834 03 57

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Naddnieprzańska 2/4, tel. 022 610 63 61

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Obozowa 60, tel. 022 836 42 92

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Targowa 86, tel. 022 619 34 86

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
ul. Halna 20, tel. 022 872 91 17

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Henryka Jankowskiego
ul. Alpejska 16, tel. 022 812 11 03

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
ul. Polna 5, tel. 022 825 13 14

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
ul. Wiktorska 99, tel. 022 44 29 21

XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
ul. Mińska 1/5, tel. 022 619 56 44

XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Grota Roweckiego
ul. Stawki 4, tel. 022 831 16 83

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Bema 76, tel. 022 632 75 70

XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. M. de Cervantesa
ul. Zakrzewska 24, tel. 022 841 06 93

XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego
ul. Lindego 20, tel. 022 834 60 33

XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa
ul. Zwycięzców 7/9, tel. 022 617 74 13

XXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Starzyńskiego
ul. Jagiellońska 61, tel. 022 811 28 68

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Świętokrzyska 1, tel. 022 827 95 77

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Kostki Potockiego
ul. Wiertnicza 26, tel. 022 842 24 33


(aktual. 24.06.2009.)
 

Imieniny:

dziś: Adeli Klemensa
jutro: Flory Emmy

Wyszukaj w serwisie